به بانک اطلاعاتی ECG خوش آمدید...

این سامانه با هدف جمع آوری موارد بالینی و آموزشی مرتبط با بیماری های قلبی عروقی در حال راه اندازی است...

خانم 42 ساله با درد قفسه سینه

۱۳۹۴/۴/۱۸
خانم 58 ساله با درد سینه

۱۳۹۳/۴/۲۳


این سایت در حال راه اندازی است

این سایت به زودی راه اندازی می شود.
۱۳۹۳ بيست و چهارم تير